Jumat, 22 Maret 2013


     DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
     UPTD TK DAN SD KECAMATAN CANGKUANG
     SD NEGERI SETRAGALIH 02
     ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
     Jl. Nagrak Ds. Cangkuang Kec. Cangkuang Kab. Bandung
     E-Mail : sdnsetragalihdua@yahoo.com / sdnsetragalihdua.blogspot.com
Nama Siswa       : ....................................         Tanggal                      : .....................................
Kelas                  : I/II                                        Mata Pelajaran           : Bahasa Sunda

Baca sing Taliti!
Si Pusi
Wening boga ucing
Pamere di bibina
Ucingna lucu pisan
Buluna warna warni
Bodas, hideung jeung koneng
Dingaranan si Pusi
Tuh geura tingali si Pusi keur kumincir
Matak resep ningalina
I.        Jawab Pananya Dihandap!
1.       Boga naon Wening teh?
2.       Pamere ti saha?
3.       Kumaha buluna?
4.       Dingaranan naon ucing teh?
5.       Naon anu matak resep nengalina teh?
II.     Eusian
1.       Ucing Kabeukina ................
2.       Kelinci beukina ................
3.       Lauk beukina ...............
4.       Sapi beukina ................
5.       Manuk beukina ................


--------------------------------------- Good Luck ------------------------------------
Posting Komentar